Za dobu našeho působení v oblasti infromačních technologií jsme získali řadu zkušeností, které se snažíme využít i při realizaci auditů a konzultací. Převážně jsou audity či konzultace šité na míru požadavku určitého klienta, ale obecně se jedná o tyto okruhy služeb:

 • obecný audit IT
  Na základě pohovoru s IT pracovníky zadavatele popíšeme současný stav IT a upozorníme na nalezené problémy. V úvahu bereme jak obecné „best practices“, tak aktuální důležitost IT pro zadavatele.
 • specifický hloubkový audit
  V případě, že v obecném auditu narazíme na specifickou část, kterou by bylo třeba prozkoumat hlouběji nebo máme již od zadavatele přesně specifikovaný problém, tak jsme schopni provést audit při kterém již sami zkoumáme stav určité části IT a závěry jsou tak přesnější a založené i na naší přímé kontrole auditovaných technologií.
 • studie proveditelnosti
  V případě, že řešíte složitější rozvojové potřeby v IT, tak jsme schopni navrhnout způsob, jak si ověřit, že určité řešení bude splňovat stanovené cíle.
 • konzultace týkající se technologií, rozvoje, procesů
  I v případě, že máte svoje interní IT pracovníky, tak pro vás může být zajímavý pohled zvenku. Případně můžeme přidat i zkušenosti z oblastí, se kterými nevají vaši interní pracovníci zkušenosti.

  VYUŽIJTE ZNALOSTÍ NAŠICH ZKUŠENÝCH IT KONZULTANTŮ